Ngủ sau 3 tháng:Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghĩ vậy!

Dưới đây là một số điều cần xem xét khi mua sản phẩm ngủ:

Không có nghiên cứu hoặc nghiên cứu lâm sàng trong giấc ngủ? Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng nào, đừng mua sản phẩm. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể muốn mua sản phẩm ngủ, nhưng không thể tìm thấy, hãy mua mặt nạ ngủ hoặc nệm ngủ từ cửa hàng ngủ. Bạn có biết bạn đang mua sản phẩm ngủ ở đâu không? Nhà bán lẻ địa phương của bạn là gì? Có phải ở Mỹ, Anh, hoặc các nước khác không? Nó được liệt kê trong một cửa hàng bổ sung sức khỏe hoặc sức khỏe? Các thành phần có vẻ như thay thế tự nhiên? Chi phí cho các sản phẩm, bao gồm vận chuyển, thuế và vận chuyển / thuế là gì? Có nhiều sản phẩm khác có sẵn cho cùng một mục đích. Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm ngủ trên Internet tuyên bố là tự nhiên và không có bằng chứng khoa học đằng sau chúng. Có rất nhiều thông tin mâu thuẫn về những gì là tự nhiên và những gì không, vì vậy, luôn luôn nên thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi quyết định mua một sản phẩm ngủ. Tôi đã bao gồm các liên kết đến một vài trang web, nhưng xin lưu ý rằng các trang web này chỉ dành cho thông tin cá nhân, thông tin cá nhân và thông tin y tế của bạn và không được công ty chứng thực hoặc hỗ trợ.

Đánh giá cuối cùng của chúng tôi

Night Comfort

Antonia Duffy

Giống như một mẹo nội bộ thực sự để cải thiện chất lượng giấc ngủ, Night Comfort gần đây đã chứng m...